Precizna dijagnoza

Precizna dijagnoza podrazumeva utvrđivanje uzroka bolesti na molekularnom nivou. Tako je moguće:

  1. Najbolje lečenje
  2. Jasna prognoza stanja
  3. Procena rizika za ostale članove porodice i moguća prevencija

 

Najbolje lečenje

To znači, prilagođevanje i odabir najbolje terapije u skladu sa izmenjenim molekularnim mehanizmom tj. sa uzrokom bolesti. Jednostavno, leči se uzrok a ne posledice.

Jasna prognoza stanja

Nakon postavljanja precizne dijagnoze i utvrđivanja izmenjenog molekularnog mehanizma moguće je jasnije predvideti tok bolesti, jer pravi uzrok bolesti postaje jasan.

Procena rizika za ostale članove porodice i moguća prevencija

Utvrđivanjem izmenjenog gena koji je u osnovi precizne dijagnoze, stiču se uslovi da se odredi da li postoji rizik da se isti prenese na potomstvo. Ukoliko postoji, pravovremenim testiranjem i adekvatnim preventivnim merama može se sprečiti i/ili odložiti pojava bolesti

Precizna dijagnoza je posebno značajna za decu i mlade radi utvrđivanja pravog uzroka bolesti u najranijoj fazi razvoja i pravovremene primene najboljeg lečenja. Utvrđivanjem prave dijagnoze u najranijoj fazi razvoja bolesti stiču se uslovi najboljeg lečenja i uspešnijeg izlečenja. Smanjuje se dragoceno vreme u pogledu traženja prave dijagnoze i najboljeg lečenja.

Precizna dijagnoza je posebno značajna za složena i kompleksna stanja, kao i za stanja sa više različitih dijagnoza. Takođe, preciznom dijagnozom se značajno smanjuje broj često nepotrebnih dijagnostičkih procedura čime postaje i ekonomski isplativa.

 

Za koje bolesti i stanja je moguća precizna dijagnoza?

U principu, obzirom na razvoj tehnologije i znanja u ovoj oblasti, precizna dijagnoza je moguća za sva složena i nejasna stanja. Obzirom na dostupnost genetskih testova posebno se izdvajaju: epilepsije i druga neurološka stanja, kancer (različiti tipovi), bolesti srca i kardivaskularnog sistema, bolesti bubrega, bolesti jetre, bolesti pluća i disajnih puteva, poremećaji imunološkog sistem, poremećaji vida i sluha, bolesti kože, neuromuskularne smetnje, sterilitet, metaboličke smetnje, intelektualne smetnje, itd itd

 

Šta je potrebno za preciznu dijagnozu? Kako do precizne dijagnoze?

PRVI KORAK

Prvi korak je da prosledite kliničke nalaze na geneinfonis@gmail.com Pregled dokumentacije je besplatan.

DRUGI KORAK

Nakon pregleda dokumentacije i analize stanja dobijate predlog testa koji je potrebno uraditi. Odluku o testiranju donosite sami i kada budete odlučili, organizujemo testiranje iz vašeg mesta stanovanja.

TREĆI KORAK

Nakon rezultata testiranja od nas dobijate preciznu dijagnozu, dijagnozu na molekularnom nivou, sa predlogom najboljeg lečenja za konkretno stanje.